מועצה אזורית עמק חפר אבלה על מותו של זאב הגלי, חבר קיבוץ עין החורש, מהאנשים המשפיעים ביותר על משק המים ועל החקלאות בעמק חפר.

זאב הגליזאב, מהנדס מים בהכשרתו, נפטר בגיל 87 בביתו, חודשים ספורים אחרי שרעייתו בתיה הלכה לעולמה. הוא הניח אחריו שתי בנות ובן, תשעה נכדים ושני נינים. זאב ורעייתו בתיה אימצו אל ביתם לאורך השנים ילדים, חלקם מחברת הנוער וחלקם מחו"ל, והם זכו אצלם לדלת פתוחה, לבית חם ותומך ולאהבה וקבלה ללא גבולות.

זאב נולד בשנת 1931 בגרמניה. המשפחה היגרה לצ'ילה לפני פרוץ מלחמת העולם השנייה, ובשנת 1955 הוא עלה עם משפחתו ארצה והצטרף לקיבוץ עין החורש, שם מילא תפקידים שונים, רובם בתחום המים.
משנת 1974 פעל זאב לשימור ופיתוח איכות החיים והסביבה, ואף קיבל בשל זאת את מגן השר לאיכות הסביבה לשנת 2005. בנוסף  נבחר בשנת 2015 כאיש השנה של מועדון ליונס דן פז על תרומתו הייחודית לקהילה.

זאב עסק רבות בפיתוח מקורות המים המושבים (השבת מי קולחין, התפלת בארות מומלחים, תפיסת מי שיטפונות וטיהור מי הנחלים) כגורם מכריע בשמירת החקלאות בעמק חפר ובשמירת האזור כ"עמק ירוק" ונקי, למען איכות החיים הסביבה.

"אבא אהב מאוד את עמק חפר, וריכז את פועלו בעמק מתוך רצון לתרום למקום שכה אהב ולראות אותו מתפתח ומשגשג", סיפר בנו עמרי.
לדברי ראש המועצה האזורית עמק חפר, "זאב היה חבר ויועץ קרוב שלי. הערכתי ואהבתי אותו. זכיתי להכיר אותו במגוון פעילויות. לזאב הייתה הזכות המיוחדת להיות חלק מהחבורה שהקימה את אגודת אפיקי עמק חפר ולשמש כיו"ר האגודה הראשון. הוא התמחה במים מושבים לחקלאות, תוך הבנה מעמיקה של ההשפעות של מים באיכות ירודה על הגידולים, על הקרקע ועל מי תהום. בשנותיו האחרונות עמל זאב על תיעוד ייחודי של מפעל המים בעמק חפר, ובזכותו ניתן היום לבצע סקירה ומחקרים בכל הקשור למים מושבים באזור שלנו. יהי זכרו ברוך".
סגן ראש המועצה הוסיף: "זאב היה דוגמה ומופת לתושב פעיל, מעורב ויוזם בכל התחומים הקשורים לסביבה ולחקלאות באזור - גם בעת היותו בתפקידים רשמיים ובמיוחד לאחר צאתו לגמלאות. הוא היה שותף במיזמים ובפעילויות לרוב - נאמני נחל אלכסנדר, הוועדה לאיכות הסביבה, ידידי חוות הנוי ועוד. פעילותו העניפה הטביעה את חותמה על העמק ותישאר חקוקה בליבותינו".

בין הפרויקטים שזאב היה שותף להם כחבר וכיו"ר בהתנדבות של אגודת המים "אפיקי עמק חפר", מאז היווסדה בשנת 1985, היה ניהול המאבק לעצירת זיהום שפכי נתניה לנחל אביחיל (מיובלי נחל אלכסנדר) ומציאת פתרונות מעשיים למניעת הזיהום, והקמת מט"ש (מכון טיהור שפכים) חדיש לנתניה על אדמת עמק חפר, מכון שבו מי הקולחין נוצלו להשקיית השדות החקלאיים ביישובי עמק חפר. 

בשנת 2004 הקים זאב את ארכיון המים, שבמסגרתו עסק בתיעוד משק המים בעמק חפר. זאב היה פעיל בחוות הנוי בעמק חפר ומתנדב פעיל בנאנ"א (נאמני נחל אלכסנדר), והיה תמיד נכון להדריך ולהסביר בכיתות בתי הספר בעמק.
בנוסף, זאב היה חבר באיגוד ידידי כדור הארץ, פעל רבות לשיתוף פעולה בינלאומי ובפרויקטים משותפים עם הרשות הפלשתינית, היה חבר הוועדה החקלאית בעמק חפר, פעל רבות במסגרת ידידי צ'ילה בארץ לקירוב בין העמים ופעל ותרם להעמקת הקשר המיוחד שיש למועצה עם חבל זיגן.
בקיבוצו, כמו בכל העמק, היה זאב אהוב ומוערך מאוד, ועד יומו האחרון היה מעורב, פעיל ואכפתי.
רבים בעמק חפר קיבלו ממנו כל שבוע עדכונים במייל על הנעשה בעמק ומה חדש בתמונות ובמלל, ובמקרים רבים גם את דעתו המנומקת.
יהי זכרו ברוך.