שיפוץ בריכה "ייכון"


מחיר מסמכי המכרז: 500 ש"ח
מועד אחרון לשאלות הבהרה: יום ה' 18/4/2019 עד השעה 12:00
מועד אחרון להגשת הצעות: יום א' 12/5/2019 עד השעה 12:00
מועד פתיחת תיבת מכרזים: יום א' 12/5/2019 בשעה 12:00

 

להורדת מסמכי המכרז לחצו כאן

מכתב הבהרה