הצעה לנוער ולילדים

 

הלמידה מרחוק והשהייה הממושכת בבתים מקשה מאוד על התלמידים ועל ההורים וטומנת בחובה אתגרים וקשיים רבים – לימודים, חברתיים, התנהגותיים ונפשיים. 


לחצו למצגת - הצעה למודל פעילות יישובי לילדים ולנוער >>

 

כפי הנראה בשלב זה, גם כשתתקיים חזרה ללימודים בבתי הספר, היא תהיה הדרגתית ולא תכלול את כלל השכבות, לפחות לא בשלב הראשון. 
לנו בעמק חפר, על הקהילות החזקות, המרחבים הפתוחים והמבנים הקהילתיים, יש אפשרות לספק פתרונות למצב מאתגר זה!
בהתאם לכך, אגף החינוך, מחלקת הנוער, אגף קהילה ויישובים והאגף לשירותים חברתיים פיתחו תוכנית להקמת מרכזי פעילות ביישובים, בשיתוף היישובים והקהילה. המטרה היא כי המרכזים יהוו מקומות לימודיים וחברתיים. הם יתרמו לפיתוח האחריות של בני הנוער להפעלת המקום, עידוד רוח ההתנדבות והחוסן הקהילתי, תעסוקה משמעותית לילדים ולנוער, גיבוש ילדי הישוב וכמובן גם בלמידה משותפת. 
בכך נספק מסגרת לילדים ולנוער, ונסייע כמובן גם להורים, המתמודדים בעצמם עם אתגרי השעה.

על מנת להניע את המהלך בהצלחה, אנו קוראים למתנדבות ומתנדבים מהיישובים להצטרף למהלך משמעותי זה, ובכך לסייע לילדינו בשנת לימודים מאתגרת זו!