להלן הטקסט המונגש מהמודעה:


הנחיות והמלצות לצמצום השימוש בקמיני עץ

תושבות ותושבים יקרים,

החורף בפתח ויחד אתו גם הטמפרטורות הנמוכות שגורמות לנו להפעיל אמצעי חימום בבתינו. 
שימוש בתנורים המוסקים בעץ (תנורי אח וקמין) גורם לתושבים רבים סבל ממטרדי עשן, פיח וזיהום אויר, אשר נפלטים מהפעלת תנורי הסקה ביתית, ועל כן עלולים לגרום לנזקים בריאותיים. הדבר מגביל ומונע מתושבים רבים את האפשרות לשהות בחצרות הבתים ובמרחב הציבורי כולו. פעמים רבות נפגעת איכות החיים גם בבתים הסמוכים לבית שבו מופעל קמין - בשל חדירת עשן מבעד לדלתות ולחלונות.
תנורי ההסקה גורמים למפגעי זיהום אוויר כבר שנים רבות, בהיעדר חקיקה של המשרד להגנת הסביבה בנושא שתאפשר אכיפה כחוק. 
המועצה פועלת, ביחד עם רשויות אחרות ואיגוד ערים שרון-כרמל לאיכות סביבה שבו היא חברה, על מנת לקדם חקיקה זו, ובמקביל פועלת לצמצום והגבלת שימוש בקמיני העץ בשטחה.

בהתאם לכך, הוועדה המקומית לתכנון ובניה גיבשה הנחיות מרחביות לנושא הקמינים.  יודגש כי הקמין מחויב בהיתר בניה לעניין הארובה והשימוש במתקנים ובציוד בעלי תו תקן.

על פי ההנחיות המרחביות:

לא יותרו קמינים באזור בנייה צפופה או רוויה.
במסגרת הליך הרישוי, יוצגו בין השאר חתך דרך הארובה וגובה הארובה מעל גגות הבתים הסמוכים.
חובה לקבל התייחסות כתובה של הוועד המקומי ושכנים בחלקות הגובלות כתנאי להיתר.

המועצה ממליצה לתושבים:

לעשות שימוש בקמין גז ולא בעץ.
בשימוש בקמין עץ:
- להשתמש בעץ יבש בלבד. עצים רטובים ועצים המכילים שרף גורמים לעשן רב ולמפגע ריח בסביבות הבית.
- להשתמש בעץ טבעי בלבד – אין לשרוף עצים צבועים ומוצרי עץ מעובדים כגון: MDF סיבית, עצים מטופלים נגד חרקים וכדומה. אותם חומרים מכילים דבקים, צבעים ותוספות אשר שריפה שלהם עלולה לפלוט לאוויר מזהמים מזיקים מאוד וחלקם מסרטנים.
- אין לשרוף ניירות מודפסים ומוצרי פלסטיק וכו' – מקומם במיכלים ייעודיים למיחזור.
התחשבות בשכנים – בכדי למנוע מפגעי עשן וריח לשכנים, יש למקם את התנור כך שהארובה תהיה מרוחקת ככל האפשר מבתים סמוכים.
לצמצם את הדלקת התנורים ככל הניתן.
בטיחות: תנורי עץ מגיעים לטמפרטורות גבוהות במיוחד, יש להקפיד על בטיחות השימוש בהם.  
בבתים בהם יש ילדים, מומלץ להתקין מחסום בטיחותי בכדי למנוע את התקרבותם לתנור.
במקומות בהם בתים קרובים בנויים במפלס גבוה יותר, יש להתקין ארובה גבוהה יותר מבתי השכנים.  
על הארובה לבלוט 100 ס"מ לפחות משולי הגג ו- 60 ס"מ מעל לנקודה הגבוהה ביותר באותו הגג. 

בואו נעבור ביחד את החורף בנעימים ומבלי לפגוע  באיכות החיים, בשכנים ובאיכות הסביבה!