בני היישוב שנפלו במלחמות ישראל

וייסמן יאיר, כ"א אדר תשכ"ח  21.03.68

חללי פעולות איבה 

סלומון יוסי, כ אלול תשכ"ז 25.9.67