דבר מנהל האגף

אגף התפעול מעניק שירותים לתושבי המועצה, לוועדים המקומיים ולעסקים בתחומים מוניציפליים של איכות החיים והסביבה, תברואה, וטרינריה, פיקוח ורישוי עסקים אכיפת חוק העזר בנושא חניה.
כמו כן מפעיל האגף את מוקד המועצה (9875*), לקבלת דיווחים בכל תחומי החיים של התושבים, הישובים וכלל הגורמים עימם מנהלת המועצה קשרי עבודה ופעילות שוטפת.
בנוסף, האגף עוסק בנושאים הקשורים לפעילות המועצה כגון תחזוקת מבנה המועצה ופעילותו השוטפת, וכן ברכש ולוגוסיטיקה.
 
המחלקות המשויכות לאגף: