המוקד הוא יחידת השליטה והבקרה של המועצה, המופקדת על מענה לפניות תושבים, שעניינן קבלה ומסירה של מידע על פעולות ושירותים שמספקת הרשות המקומית, וכן דיווח על מפגעים ומטרדים בשטח המוניציפלי של הרשות.

המוקד משמש כתובת מקצועית המספקת לתושב מענה זמין, הולם, אמין ושקוף, בכל שעות היממה.
המוקד מנתב את פניות התושבים אל בעלי התפקיד הייעודים ברשות; עוקב אחר הטיפול בפניות; ומוודא כי הפניות יטופלו ביעילות, במהירות ולשביעות רצון הפונים.
לצד זאת, המוקד משמש ערוץ לצבירת ידע מקומי וארגוני רב-ערך לתהליכי למידה וקבלת ההחלטות, וניהול מיטבי ע"י הצגת נתוני איכות להנהלת הרשות; זאת באמצעות שיקוף של תמונת מצב עדכנית על אתגרים ובעיות העולות מהשטח ועל איכות המענה הניתן לתושב באמצעות יחידות הרשות.

שעות פעילות 24/7

טופס פתיחת פניה