לקבלת מידע נוסף על המפורסם באתר זה, ניתן לפנות באופן ישיר אל המטפל בנושא יישום חוק חופש המידע במועצה, עו"ד מורן בן דרור.
קישור לחוק חופש המידע, תשנ"ח-1998 >>
להגשת בקשה מקוונת >>

דרכי תשלום אגרת בקשת מידע

  • משלוח המחאה בסך 22 ₪ אשר תצורף לבקשה לקבלת המידע לכתובת: המועצה האזורית עמק חפר, ליד מדרשת רופין, מיקוד: 4025000.
  • פנייה טלפונית/ פיזית לקופת המועצה, הנמצאת בקומה השנייה בבניין המועצה, תשלום באמצעות כרטיס אשראי/ מזומן.
    טלפון קופת המועצה –9875*

הטיפול בבקשה יחל לאחר תשלום האגרה.

עו"ד מורן בן דרור
הממונה על חוק חופש המידע במועצה