מיזמים קהילתיים והכשרת עתודת מנהיגות לישובים!

24 יישובים מימשו מענק של מחלקת יישובי העמק ליצירת מיזמים קהילתיים מקסימים.


בראש השנה האחרון העניקה מחלקת יישובי העמק מענק על סך 5,000 ש"ח ליישובים שהגישו הצעה לתוכנית קהילתית המחדשת ומחזקת את הקשר בין התושבים לקהילה. המענק ניתן רק לתוכנית שהובילו פעילים חדשים ביישוב - מתוך רצון לתת להם הזדמנות להתנסות בעשייה ציבורית.
24 יישובים מימשו את המענק ויצרו מיזמים מקסימים ובהם גינות קהילתיות, שעת סיפור בספריה, שיפוץ של גני משחקים ומבנים לנוער ולוותיקים בישובים ועוד. אנו מקווים כי הפעילים החדשים ימשיכו לקחת חלק בעשייה קהילתית בישובים. 
ומהשטח לספסל הלימודים: קורס הכשרת דירקטורים נפתח בשיתוף מרכז ההשתלמויות של אוניברסיטת בר אילן.
32 תושבי העמק משתתפים בקורס, המעניק ידע וכלים לעבודת הדירקטוריון. הקורס משלב ידע משפטי, פיננסי וארגוני תוך התייחסות לנושא השלטון המקומי ובפרט הוועד המקומי המהווה למעשה מעיין דירקטוריון של הישוב.
אנו מקווים כי בוגרי הקורס ישתלבו בעתיד במליאת המועצה והנהגות הישובים ויתרמו מהידע והכלים שקיבלו בחזרה לקהילה. בסוף ינואר ייפתח קורס מנהיגות ומעורבות בקהילה בשיתוף עם שלוחת מרכז קהילתי חוף חפר. במשך חמישה מפגשים יוכלו המשתתפים להכיר מקרוב יותר את צורת השלטון הייחודית של יישובים כפריים, ולהבין כיצד כל תושב יכול להשפיע ולקחת חלק בעשייה הציבורית המקומית. 
קורסים, ימי עיון וכנסים נוספים ייפתחו בהמשך השנה כחלק מההיערכות לבחירות לרשויות המקומיות שיתקיימו ב-30.10.2018. ביום זה תושבי העמק יבחרו ראש מועצה, נציג ישוב למליאת המועצה ורשימת ועד מקומי. תושבים המעוניינים לקבל מידע נוסף בנושא מוזמנים לפנות למחלקת יישובי העמק המלווה את הוועדים המקומיים בכל תחומי העיסוק שלהם.